Wykroczenia drogoweDo wykroczeń drogowych ustawa zalicza między innymi: 1) prowadzenie pojazdu w stanie po spożyciu alkoholu, 2) tamowanie ruchu, 3) niezastosowanie się do obowiązujących znaków drogowych i wiele innych. Zachęcam do poszerzenia wiedzy na ten temat. W tej sekcji uzyskają Państwo informacje na temat m.in. odpowiedzialności za wykroczenie drogowe oraz sankcji jakie grożą za prowadzenie pojazdu bez wymaganych dokumentów. Zaciekawi niejednego z Czytelników omówienie, co powinien zawierać mandat karny, mandat karny zaoczny oraz kredytowany. Jakie są skutki jego nieuiszczenia oraz czy każdorazowo zobowiązani jesteśmy w przypadku jego nałożenia taki mandat przyjąć?

    Artykuły prawne