Prawo karne skarbowePrawo karne skarbowe to specyficzna część prawa karnego normująca odpowiedzialność za czyny naruszające interesy finansowe państwa zwane przestępstwami i wykroczeniami skarbowymi. Ta dziedzina prawa, znajdując się niejako na styku prawa karnego, finansowego i podatkowego, została uregulowana w odrębnym akcie prawnym i zawiera nieco inne zasady odpowiedzialności oraz odrębny katalog kar. W niniejszej sekcji pragniemy scharakteryzować pokrótce prawo karnoskarbowe materialne, procesowe oraz wykonawcze, a także przedstawić najczęstsze przestępstwa i wykroczenia skarbowe.

    Artykuły prawne