Postępowanie spadkoweStwierdzenie praw do spadku może nastąpić na wniosek osoby uprawnionej, zarówno przed sądem jak i notariuszem. W tej sekcji dowiedzą się Państwo m.in. czym jest zarejestrowany akt poświadczenia dziedziczenia, czy jest jedynym sposobem stwierdzenia nabycia spadku oraz na czym polega prawo spadkowe. Niejednego z Państwa zaciekawi procedura rozstrzygania przez sąd o stwierdzeniu nabycia spadku, wtedy, gdy prawa do tego samego spadku potwierdzone zostały jednocześnie zarówno postanowieniem sądu jak również poświadczeniem dziedziczenia. Zachęcam do lektury artykułów dotyczących kosztów postępowania spadkowego, a także opisujących wymagania formalne wniosku o stwierdzenie nabycia spadku.

    Artykuły prawne