Podatek dochodowy od osób fizycznychPodatek dochodowy od osób fizycznych czyli popularny PIT jest podatkiem bezpośrednim, który płacą osoby fizyczne od swoich dochodów. Co istotne PIT musimy uiścić, nie tylko od zarobków z umowy o pracę, czy działalności gospodarczej, ale również np. od zysków z lokat funduszy i akcji, wygranych w konkursach, czy też otrzymanych nieodpłatnie od pracodawcy świadczeń. W niniejszej sekcji znajdziecie Państwo informacje o zakresie opodatkowania PIT, zwolnieniach i odliczeniach podatkowych. Opisaliśmy tutaj również możliwe formy opodatkowania oraz metody rozliczania podatku.

    Artykuły prawne