Oznaczenie geograficzneOznaczenie geograficzne to skojarzenie danego produktu z charakterystycznymi miejscem jego powstania. Taki produkt rolny uzyskuje ochronę dzięki publikacji w rejestrze oznaczeń geograficznych, prowadzonym przez Urząd Patentowy. W tej sekcji dowiedzą się Państwo jak odbywa się procedura rejestracji oznaczeń geograficznych i nazw pochodzenia oraz jakie warunki rejestracyjne powinien spełnić produkt. Dowiecie się również w jakich przypadkach można odmówić prawa z rejestracji oznaczenia geograficznego.

    Artykuły prawne