Opieka i kuratelaW tej sekcji omówiono opiekę i kuratelę - instytucję prawną ustanawianą wyjątkowo, z uwagi na wystąpienie okoliczności uniemożliwiających samodzielne prowadzenie spraw danej osobie. Artykuły zamieszczone w tej sekcji wyjaśnią Państwu zakres zastosowania kurateli oraz opieki, a także dopuszczalność zwolnienia opiekuna ze sprawowania swoich obowiązków. Wyjaśniono również, jakie zdarzenia wywołują skutek w postaci ustania kurateli, są nimi m.in. załatwienie konkretnej sprawy, uchylenie ubezwłasnowolnienia częściowego i inne.

    Artykuły prawne